Thiết kế shophouse Anh Tân Từ Sơn, Bắc Ninh

Thiết kế shophouse Anh Tân Từ Sơn, Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Anh Tân

Phong cách:  Hiện Đại

Chất Liệu : MDF phủ melamin an cường

Diện tịch: 300 m2 Mặt sàn

𝗡𝗢̣̂𝗜 𝗧𝗛𝗔̂́𝗧 𝗡𝗚𝗢̣𝗖 𝗖𝗛𝗔̂𝗨 - 𝗦𝗮́𝗻𝗴 𝗧𝗮̣𝗼 & 𝗞𝗵𝗮́𝗰 𝗕𝗶𝗲̣̂𝘁.

𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: Mr Bảy : 0944215588

Mrs Ngọc : 0979091655

𝗩𝗮̆𝗻 𝗣𝗵𝗼̀𝗻𝗴 : 769 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội.

𝗫𝘂̛𝗼̛̉𝗻𝗴 𝗫𝗦: Thanh Đa - Phúc Thọ - Hà Nội

CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

G

0979091655